Emergence
Küçük bir çocuğa bürünmüş olan ve gizemli bir kaza mahallinin yakınında ne olduğunu anlayamayan bir polis şefinin etrafında toplayan karakter odaklı bir gerilim filmi. Soruşturma onu hayal ettiğinden daha büyük bir komploya çekiyor ve çocuğun kimliği hepsinin merkezinde.