Brave New World
Gelecekte insanlar üreme alanında devrimler yaptığı, fakirliğin ve savaşların tamamen bittiği bir düzende geçmekte. Mükemmelliği tekeşlilik ve mahremiyetin kontrolüne dayanan bir ütopyada kolektif üyeleri kuralları sorgulamaya başlar ve alay edilmiş toplumlarını yasak sevgi ve devrim ile bir çarpışma rotasına sokar. -------- In a utopia whose perfection hinges upon control of monogamy and privacy, members of the collective begin to question the rules, putting their regimented society on a collision course with forbidden love and revolution.